Âm Nhạc

The Script – Superheroes [Lyrics On Screen]
All her life she has seen
All the meaner side of men
They took away the prophets dream
For a profit on the street
Now she’s stronger than you know
A heart of steel starts to grow

All his life he’s been told
He’ll be nothing when he’s old
All the kicks and all the blows
He will never let it show
Cause he’s stronger than you know
A heart of steel starts to grow

When you’ve been fighting for it all your life
You’ve been struggling to make things right
That’s how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

When you’ve fighting for it all your life
You’ve been working every day and night
That’s how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

All the hurt, all the lies
All the tears that they cry
When the moment tears just right
You see fire in their eyes
Cause he’s stronger than you know
A heart of steel starts to grow

When you’ve been fighting for it all your life
You’ve been struggling to make things right
That’s how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

When you’ve fighting for it all your life
You’ve been working every day and night
That’s how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

Every day, every hour
Turn the pain into power
Every day, every hour
Turn the pain into power

She’s got lions in her heart
A fire in her soul
He’s a got a beast in his belly
That’s so hard to control
Cause they’ve taken too much hits
Taking blow by blow
Now light their match, stand back
Watch ’em explode
She’s got lions in her heart
A fire in her soul
He’s a got a beast in his belly
That’s so hard to control
Cause they’ve taken too much hits
Taking blow by blow
Now light their match, stand back
Watch ’em explode

When you’ve been fighting for it all your life
You’ve been struggling to make things right
That’s a how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

When you’ve fighting for it all your life
You’ve been working every day and night
That’s a how a superhero learns to fly
Every day, every hour
Turn the pain into power

Oh yeah

Every day, every hour
Turn the pain into power

Ooh yeah

Every day, every hour
Turn the pain into power

When you’ve been fighting for it all your life
You’ve been struggling to make things right
That’s how a superhero learns to fly…

Tags: Super Heroes, The Script, Portugal, No Sound Without Silence, Music, 2014, 2015, Lyrics, Pop Music,

Nguồn: https://sspv-bishop.org/

Xem thêm bài viết khác: https://sspv-bishop.org/am-nhac/

Âm Nhạc
Một Lần Khờ Dại Một Đời Nhớ Thương, Nỗi Đau Mang Tên Anh – Album Mới Nhất Wendy Thảo 2019
Âm Nhạc
TÀU ANH QUA NÚI, CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG REMIX – Liên Khúc NHẠC ĐỎ CÁCH MẠNG TRƯỜNG SƠN Dj Sôi Động 2020
Âm Nhạc
Album Nguyễn Đức 2020 | LỜI KHẤN NGUYỆN | ALBUM NHẠC PHẬT GIÁO MỚI HAY NHẤT 2020